Oulun seudun sotaorvot ryYhdistys on perustettu Muhoksella 11.11.2002 ja rekisteröity 24.3.2003. Rekisterinumero 186 476 ja Y-tunnus 1895 854 - O. Toiminta-alue käsittää Oulun ja lähikunnat. Yhdistys liittyi Kaatuneitten omaisten liiton jäseneksi v. 2008.

Toimintamme tavoitteena on:

  • mahdollisimman monen sotaorvon tavoittaminen mukaan toimintaan.
  • jäsenten yhteenkuuluvuuden lisääminen ja henkisen tuen saaminen/antaminen
  • perinnetiedon tallentaminen nuoremmalle sukupolvelle
  • vaalia sodissa kaatuneiden ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa
  • järjestää esitelmä- ja virkitystilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja muita vastaavia tapahtumia
  • harjoittaa yhdistyksen toimintaan liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa
  • yhteydenpito yhdistyksen toimintaan lähellä oleviin yhdistyksiin, viranomaisiin ja päättäjiin

Sotaorpojen pitkäaikainen odotus päättyi, sotaorpotunnus otettiin käyttöön

Ensimmäiset tunnukset kiinnitettiin rintaan Kaatuneitten Omaisten Liiton Hengellisten- ja kulttuuripäivien pääjuhlassa Turussa 7.9.2014.

Tunnuksen on suunnitellut taiteilija Aimo Vuorinen.

Tunnuksen jakamista edelsi v. 2013 valtiovallan edustajien antama kunnianosoitus sotaorvoille, jonka allekirjoittajina olivat silloinen pääministeri Jyrki Katainen sekä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. Kaatuneitten Omaisten Liitto on jäsenyhdistysten kanssa toteuttanut sotaorporekisterin. Rekisteriin on kirjattu koko maassa n. 16 000 sotaorvon tiedot. Oulun seudun Sotaorpojen kautta rekisteröityi n. 600 sotaorpoa. Sotaorpotunnuksen jakaminen jäsenyhdistysten sotaorvoille jatkuu yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa loppuvuoden ajan eri puolilla Suomea.

Kaatuneitten Omaisten Liiton jäsenyhdistyksiin kuulumattomat, sotaorporekisteriin kirjatut henkilöt, tulevat saamaan sotaorpotunnuksen loppuvuoden 2014 aikana liiton toimesta.

VALTIOVALLAN KUNNIANOSOITUS SOTAORVOILLE

Osoitamme kunnioituksemme Suomen sodissa vuosina 1939 - 1945 isänsä ja/tai äitinsä menettäneiden sotaorpojen arvokkaasta uhrauksesta isänmaamme puolesta.

Kiitämme Teitä elämäntyöstänne Suomen hyväksi.

Jyrki Katainen
Pääministeri

Paula Risikko
Sosiaali- ja terveysministeriPäivitetty:

13.7.2017
Uusia tapahtumia
13.7.2017
Uusia kuvia
3.5.2017
Jäsenkirje 2017
28.8.2016
Matka oopperaan
10.3.2017
Toimintakertomus 2016
10.3.2017
Toimikunnat 2017
10.3.2017
Hallitus 2017